Ontwikkeling van leerlingen

In onze visie staat dat we willen dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan en veel leren. In onze schoolgids kunt u lezen hoe wij dit zo goed mogelijk proberen te doen. Ons uitgangspunt van "leren" is dat alle leerlingen bij ons op school zich naar eigen vermogen zo goed mogelijk ontwikkelen. In enkele gevallen komt het voor dat we na verloop van tijd vaststellen dat de ontwikkeling van een leerling stroef verloopt. U mag in dat geval van ons verwachten dat wij in actie komen om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Maar we kunnen niet alles. Om voor iedereen helder te beschrijven wat we wel en niet aan extra zorg kunnen bieden, hebben we een ondersteuningsprofiel opgesteld. Alle basisscholen hebben zo'n profiel opgesteld, dat van de Julianaschool vindt u hier

Om vast te stellen of kinderen inderdaad plezier in school hebben gebruiken we het volgsysteem Kanvas. 

Ook de leerresultaten van leerlingen worden in de gaten gehouden. We gebruiken daarvoor de toetsen die horen bij de methoden waarmee wij les geven. Daarnaast nemen we in januari en juni landelijk genormeerde toetsen van het Cito af. Door de afname van deze toetsen kunnen we de prestaties van de leerlingen vergelijken met leeftijdsgenoten op andere scholen in Nederland. De uitslagen van deze toetsen houden we de hele schoolloopbaan van de leerlingen bij. We noemen dit het ‘leerlingvolgsysteem’. Zo hebben wij de ontwikkeling van alle kinderen in beeld en kunnen we actie ondernemen als daar aanleiding voor is. In november worden ouders uitgenodigd voor een "voortgangsgesprek" en twee keer per jaar (in februari en juni) brengen we aan ouders verslag uit over de ontwikkelingen d.m.v. een rapport. 

Informatie voor ouders over het LVS