Verlof

Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Dit houdt in dat uw kind elke schooldag op school hoort te zijn om de lessen te volgen. De leerlingen zijn alleen vrij tijdens de vastgestelde vakanties en studie- of feestdagen. Het kan echter voorkomen dat u een reden heeft om voor uw kind verlof aan te vragen. Hier kunt u lezen in welke gevallen de directie toestemming mag geven voor vrijstelling van het schoolbezoek.

Als u verlof wilt aanvragen, dan moet u ruim van tevoren een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier is op school te verkrijgen. U kunt het ook hieronder downloaden en ingevuld en ondertekend op school inleveren.

Download het aanvraagformulier