Verlof

Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Dit houdt in dat uw kind elke schooldag op school hoort te zijn om de lessen te volgen. Uw kind is alleen vrij tijdens de vastgestelde schoolvakanties en op de studie- of feestdagen die voor aanvang van het schooljaar door de school zijn vastgesteld.

Wanneer uw kind de school wegens ziekte of het bezoek aan een arts niet kan bezoeken, dan moet u dat voor de start van de lesdag aan de school laten weten.

Er kunnen zich ook andere situaties voordoen waardoor uw kind een schooldag mist, bijvoorbeeld de viering van een huwelijk van een familielid. In zulke gevallen kunt u de directie van school vragen om uw kind verlof te verlenen. U dient dit verlof schriftelijk aan te vragen met onderstaand formulier. Het formulier is op school ook af te halen bij de directie.

Download het aanvraagformulier