Voor- en naschoolse opvang

Als u voor of na schooltijd opvang nodig heeft voor uw kind(eren) dan is dat mogelijk. Kindercentrum De Speelbrug verzorgt deze opvang bij ons op school. Zij hebben een apart lokaal tot hun beschikking waar de kinderen opgevangen worden. Daarnaast kunnen zij ook van de speelzaal en het schoolplein gebruik maken om allerlei activiteiten te doen. Ouders kunnen kiezen voor vaste opvangdagen, flexibele dagen, alleen vakantiedagen of gewoon af en toe een keertje.