Ouderportaal

ParnasSys is de naam van ons digitale administratiesysteem waarin wij de gegevens van de leerlingen bewaren. Wij denken dat het goed is dat u als ouder inzage heeft in de gegevens van uw eigen kind(eren). Dit is niet bedoeld als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren, maar een aanvulling daarop. Via onderstaande links vindt u meer informatie. Als u (technische) vragen heeft kunt u terecht bij de directie.

Inloggen op het Ouderportaal

Informatiekaart met uitleg over het Ouderportaal