Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep van (maximaal) tien ouders die zich inzet voor allerlei hand- en spandiensten op school. Zij helpen bijvoorbeeld bij de organisatie van allerlei feesten, het afscheid van groep 8, de sportdag, de avondvierdaagse, het kaften van boeken en nog veel meer. We zijn heel blij met hun inzet! De OR vergadert eens in de 6 tot 8 weken.

Als een van de ouders stopt met de OR dan wordt de groep ouders weer aangevuld tot tien. Wellicht bent u als ouder geïnteresseerd om deel uit te maken van de OR. In dat geval is het goed om te weten wat er van ouderraadsleden verwacht wordt. Daarom zijn er drie documenten opgesteld met informatie over de OR, zie onderstaande links.

Wat doet de OR allemaal?
Hoe wordt een OR lid gekozen?
Reglement

Jaarverslag 2022-2023
Als u tips of ideeën heeft voor de ouderraad dan kunt u een e-mail sturen. Het e-mailadres is ouderraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl . Ook kunt u de ouderraadsleden persoonlijk aanspreken om uw ideeën te delen. Op de algemene informatiekaart staat een overzicht van de leden.

Klik hier op de algemene informatiekaart te openen