Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die een aantal keer per jaar bij elkaar komen om te overleggen over schoolzaken. De MR geeft advies en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de vereniging PCBO te maken hebben. Bijvoorbeeld de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures, e.d. Aan het einde van elk schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt. U kunt dat hieronder downloaden.

In het jaarverslag staan ook de leden genoemd. U kunt hen benaderen als u een vraag heeft of een bespreekpunt wilt inbrengen voor de vergadering. U kunt ook een e-mail sturen aan medezeggenschapsraad@julianaschool.pcborijnsburg.nl .


Download jaarverslag MR