Leerlijnen

Bij veel ouders blijkt behoefte te bestaan aan inzicht waar de kinderen op school mee bezig zijn. Voor de hoofdvakken rekenen en taal kunt u op de site de leerlijnen terugvinden. Hiermee kunt u bekijken wat uw kind gedurende het schooljaar krijgt aangeboden. Tevens kunt u een jaarschema bekijken bij welke hoofdstukken de kinderen ongeveer zijn.
 

Rekenen: Taal:
Jaarplanner 2023-2024

Ouderpresentatie Pluspunt
 
Jaarplanner 2023-2024
Spelling groep 8
Werkwoordspelling groep 8
Taal verkennen groep 8
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip): Blink Wereldorientatie
Ouder informatie van de website
Aanleren van lees strategieën
Opdrachten maken m.b.v. stappenschema
Ouderbrief Blink