Gebedsgroep

Evenals voor de andere Rijnsburgse basisscholen bestaat er ook een gebedsgroep voor de Julianaschool. De gebedsgroep komt 1x per maand bij elkaar. De leden van de gebedsgroep bidden voor alles wat direct of indirect te maken heeft met het onderwijs en specifiek met de Julianaschool. In de aula van de Julianaschool staat ook een gebedsdoos waarin kinderen (of ouders) gebedspunten kunnen doen. Door middel van het  gebed wil de gebedsgroep het werk, de kinderen en leerkrachten op school ondersteunen.
Bijeenkomsten voor schooljaar 2023 - 2024 zijn:

1 september - algemeen
6 oktober - groep 1/2M
3 november - groep 1/2RD
1 december - groep 3
12 januari - groep 4
2 februari - groep 5
1 maart - groep 6
5 april - groep 7
mei slaan we over
7 juni - groep 8
5 juli - algemeen


Als er ouders zijn die met de gebedsgroep willen meebidden dan kunnen zij contact opnemen met Rosanna van Delft-Lips (rooslips@hotmail.com).