Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij vinden het waardevol dat ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij school. Wij informeren de ouders daarom over alle belangrijke gebeurtenissen op school en de (leer)ontwikkeling van de kinderen.

In het menu aan de linkerkant vindt u informatie over de manieren waarop ouders een rol spelen binnen school.