Visie

De jaren die uw kind op de basisschool doorbrengt zijn fundamenteel: er wordt een basis gelegd waarop uw kind zijn of haar verdere (school)carrière kan bouwen. Veel mensen denken daarbij aan het leren schrijven, lezen en rekenen. Dit zijn inderdaad belangrijke vakken: kunnen schrijven, lezen en rekenen is immers een voorwaarde voor het verdere leren. Maar de basis die wij willen leggen, is veel breder dan alleen deze drie schoolvakken. We helpen onze leerlingen zich op verschillende terreinen te ontwikkelen:
 
Kennis & vaardigheden
De meeste tijd op school wordt besteed aan het oefenen van de reken- en taalvaardigheid, maar ook andere vakgebieden zoals wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs komen wekelijks aan bod. De leerkrachten maken daarbij gebruik van moderne lesmethoden. Aan de hand van observaties en toetsen volgen de leerkrachten hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Naast het overbrengen van nieuwe kennis, is er ook aandacht voor het oefenen van diverse vaardigheden, zoals zelfredzaamheid, problemen oplossen en informatieverwerking.
 
Socialisering
Leren is niet alleen een individuele aangelegenheid: de leerlingen zijn ook onderdeel van een groep waarbinnen wordt samengewerkt, gediscussieerd en gepresenteerd. Er wordt daarom gericht gewerkt aan een sfeer van plezier en vertrouwen, zodat de leerlingen zich binnen de groep op hun gemak voelen. Socialisering gaat ook over het bijbrengen van normen en waarden, waarbij onze christelijke identiteit een belangrijk uitgangspunt is. De leerlingen ontdekken hoe de samenleving in elkaar zit en hoe zij daar zelf - hoe klein ook -  een positieve bijdrage aan kunnen leveren.
 
Persoonsvorming
Door de leerlingen kritisch naar hun eigen werk te laten kijken en met hen in gesprek te gaan, leren zij zichzelf steeds beter kennen: Waar blink ik in uit? Wat heb ik nog te oefenen? Wat vind ik mooi? Ben ik het daar mee eens of heb ik een andere mening? Ook leren we de kinderen dat ze zelf invloed hebben op hun eigen prestaties en dat een positieve mindset daarbij helpt. Zo worden de leerlingen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Je doet niet alleen je best omdat je ouders dat belangrijk vinden of omdat de leerkracht dat fijn vindt: je doet het in de eerste plaats voor jezelf.
 
Met de bovenstaande visie willen we bereiken dat onze leerlingen graag naar school gaan, zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en later met veel plezier terugdenken aan hun tijd op de Julianaschool.

In de schoolgids kunt u lezen hoe wij aan de bovenstaande zaken werken.