Schoolplan

Elke school is verplicht om een schoolplan op te stellen. In het schoolplan beschrijft de school aan welke ontwikkelpunten wordt gewerkt. Het gaat om plannen voor een periode van vier jaar. Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe cyclus van vier jaar. Ih het schoolplan 2015 - 2019 kunt u onze ambities en plannen voor de komende jaren lezen.
 

Klik hier om het schoolplan 2015-2019 te openen.