Kanjertraining

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich veilig en prettig voelt op school maken wij gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining is een programma om sociale vaardigheden te ontwikkelen en pestgedrag te voorkomen. In alle groepen worden lessen van de Kanjertraining gegeven. Alle leerkrachten zijn geschoold en hebben aan de eisen van het Kanjerinstituut voldaan om deze lessen te mogen geven. Het team volgt nog regelmatig herhalingscursussen. 

Het is belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van enkele afspraken die wij met de kinderen gemaakt hebben. De volgende twee documenten zijn erg belangrijk:

De basisafspraken: zo doen wij!
Stappenplan om zelf conflicten op te lossen.
Gedragsprotocol


Als u meer wilt weten over de de Kanjertraining dan kunt u naar de website.