Identiteit

De Julianaschool is een moderne, christelijke school. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Daarbij nemen we Jezus als voorbeeld om naar te leven: met naastenliefde, aandacht, respect en tijd voor elkaar. Dit geldt zowel binnen als buiten de school. We willen eerlijk en verdraagzaam met elkaar omgaan, elkaar kunnen vergeven en samen werken aan een zinvolle toekomst. 

We besteden daarom tijd en aandacht aan hoe we omgaan met elkaar: het is normaal om een ander te helpen, respect te hebben voor de mening en levensovertuiging van anderen, iedereen mag er zijn! Onze waarden en normen komen aan de orde bij de Kanjertraining, maar ook bij de gesprekken n.a.v. de Bijbelverhalen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is welkom op onze school! 

In de schoolgids kunt u verder lezen hoe wij concreet invulling geven aan onze identiteit.