Ouderavond schoolontwikkeling

Op donderdag 1 juni waren tientallen ouders naar school gekomen om zich te laten informeren over de schoolontwikkeling van de Julianaschool. Ouders konden vooraf intekenen op informatierondes over vier belangrijke onderwerpen die nu en de komende schooljaren een grote rol (gaan) spelen. Ook was er voor de ouders volop gelegenheid om mee te denken en suggesties te doen. We kijken terug op een zeer zinvolle avond. Hieronder staat nog een korte samenvatting van de vier onderwerpen:

Rapportcyclus
We informeren ouders regelmatig over de vorderingen van hun kind. Vanaf volgend schooljaar veranderen de manier en momenten waarop dit gebeurt. Via de volgende twee links vindt u verdere informatie: Overzicht nieuwe rapportcyclus   Presentatie uitleg nieuwe rapportcyclus

Inzet laptops en tablets
Volgend schooljaar wordt de inzet van draadloze devices verder uitgebreid: de groepen 5 t/m 8 zullen de lesstof van spelling en taal niet langer verwerken in een schrift, maar met software. Daarvoor krijgen de leerlingen de beschikking over een mini-laptop. De inzet van deze software heeft voor zowel de leerlingen als de leerkrachten voordelen t.o.v. de werkschriften. 

Kanjertraining
Op school gebruik we de Kanjertraining voor het creëren van een veilig en prettig schoolklimaat. De werkwijze van de Kanjertraining en de materialen zijn besproken. En er zijn ook enkele ‘vertrouwens-oefeningen’ gedaan die we ook met de kinderen doen. Voor meer informatie zie: Kanjerwebsite

Social media
Bij de informatieronde over social media is gesproken over regels en afspraken die je met je kind zou kunnen maken over het gebruik van mobiele apparaten. Ook hebben we gekeken naar de aanpak van school als het gaat om aanleren van gewenst ‘social media gedrag’. Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende websites: Folder over digitaal pesten  Website Mijn Kind Online